Kom igång med egeninkasso


Genererar ditt företag en stor mängd mindre fordringar, eller säljer företaget någon form av abonnemang till ett stort antal kunder? Då lämpar sig er verksamhet troligen för egeninkasso, det vill säga möjligheten att utan inkassotillstånd driva in fordringar från den egna kundstocken.

Beroende på antalet fordringar och dess karaktär kan egeninkasso vara så lönsamt att priserna till de kunder som betalar i tid faktiskt kan sänkas, alternativt kan bolaget förbättra sitt resultat. Om ni redan har en utbyggd kundtjänstfunktion i företaget finns det få skäl att inte sköta inkasso själv.

Vi kan hjälpa er med allt annat. Ni måste även fortsättningsvis sköta kommunikationen med kunderna själva och ni fattar själva era affärsbeslut. Men för själva utförandet kan Redcase erbjuda integrerade telefonisystem, brevhantering, utskickssystem och system för elektronisk kommunikation med myndigheterna som gör att hela inkassoprocessen kan skötas från ett enkelt webbaserat gränssnitt.

Med Redcase egenutvecklade programvaror, rutiner och smarta tjänster kan vi göra er satsning på egeninkasso så friktionsfri och lönsam som möjligt. Vi hjälper er med alltifrån att utforma räntesatser, betalfrister, krav och påminnelser till att ta fram rutiner för att snabbt och enkelt debitera rätt kund rätt belopp.

Själva betalningarna sätter kunden enklast in på vårt klientmedelskonto genom bankgiro, Paypal eller kontokort. Då prickar vi av era inbetalningar direkt och vidtar åtgärder automatiskt och utan dröjsmål när en betalning kommer in, såsom att återkalla en ansökan om betalningsföreläggande eller att nedsätta ett krav som ligger för verkställighet.

För att utforma kundavtal och rutiner för personuppgiftshantering är vårt systerbolag Advokatfirman Carl Ridderstråle AB redo att hjälpa er. Advokatfirman sköter alla juridiska frågeställningar och ansvarar för denna del av arbetet direkt mot er.

Om kunden bestrider en fordran kan vårt system automatiskt begära att målet överlämnas till advokatfirman, som kommer att initiera ett mål mot den bestridande parten direkt vid tingsrätt. Läs mer om våra tjänster för tvistiga fordringar.

Kommer ni att förlora kunder på att sköta inkasso själva? Risken kan minskas genom att bilda ett dotterbolag som sköter egeninkasso i eget namn. Alla våra system har stöd för att hjälpa er bedriva egeninkasso genom såväl bifirma som dotterbolag. När ni anlitar vår advokatbyrå för de tvistiga fordringarna har ni dessutom en tredje part som sköter de mest besvärliga fallen, vilket ytterligare minskar riskerna i detta avseende.